COLOFON & DISCLAIMER

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten van deze site zijn voorbehouden aan KBR Bouw en Onderhoud BV behalve van pagina's waar expliciet een auteur staat vermeld. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van KBR Bouw en Onderhoud BV. KBR Bouw en Onderhoud BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site, of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt.

Redactie website:

KBR Bouw en Onderhoud BV
De heer P.W. Kok

Ontwerp en tekst

W.A.T.?! Reclame
www.watreclame.nl

Technische implementatie

Denmar Design
www.denmar-webdesign.nl